ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2559 / นักศึกษา / บุคลากร / ศิษย์เก่า / ทุน / เข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบคำร้อง (แผนกงานส่งเสริมวิชาการฯ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

FileFile size
pdf 1.บัตรขั้นต้น59 KB
pdf 2.ขอถอนรายวิชา96 KB
pdf 3.ขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม47 KB
pdf 4-ขอลงทะเบียนเรียนเกิน-ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด45 KB
pdf 5.ขอลาพักและรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา52 KB
pdf 6.ขอย้ายกลุ่มเรียน45 KB
pdf 7.ขอชำระเงินล่าช้า76 KB
pdf 8.ขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา47 KB
pdf 9.ขอกลับเข้าศึกษา46 KB
pdf 10.ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา99 KB
pdf 11.ขอเปลี่ยนข้อมูลประวัติ74 KB
pdf 12.ขอเทียบเพื่อเรียนแทน.178 KB
pdf 13.คำร้องขอเอกสารการศึกษา47 KB
pdf 14.คำร้องขอใบรับรองความประพฤติ44 KB
pdf 15.คำร้องขอแ้จ้งสำเร็จ-ขอเอกสารสำเร็จการศึกษา-_ปวส._101 KB
pdf 16.-คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต-ป.ตรีมหาบัณฑิต-ป.โท898 KB
pdf 17.คำร้องทั่วไป45 KB
pdf 18.คำร้องขอเพิ่มที่นั่ง42 KB
doc 19.คำร้องขออนุมัติให้ระดับคะแนน-ม.ส.101 KB
doc 20.คำร้องขอแจ้งเปลี่ยนระดับคะแนน-ม.ส.I106 KB
xlsx 21.แบบฟอร์มเพื่อกรอกระดับคะแนนเพิ่มเติม22 KB