รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนฯ (SV+AZ) ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 จำนวน 674 คน

รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการฉีดวัคซีนฯ (SV+AZ)

แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19

📢📢 ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน 📢📢

 
เรื่อง กำหนดวันในการรับฉีดวัคซีนต้านเชื้อไวรัส COVID-19 (วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า) ที่ได้รับจัดสรร สป.อว. รอบที่ 2
 
💉 ตามที่วิทยาเขตขอนแก่น ได้ประสานงานเพื่อจัดหาวัคซีนต้านเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับบุคลากร และนักศึกษาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น บัดนี้ ได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จากกระทรวง อว. จัดสรรวัคซีน รอบที่ 2 จำนวน 674 คน
 
📍 วิทยาเขตขอนแก่น จึงขอแจ้งกำหนดวัน เวลาการรับฉีดวัคซีนฯ สำหรับนักศึกษา (ที่ยื่นความประสงค์ไว้) สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนยันยืนใช้สิทธิ์ได้ที่ลิงก์ https://www.kkc.rmuti.ac.th/2017/?p=29293
 
📍 ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อรับการฉีดวัคซีนในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564
ณ หน่วยฉีด รพ.ศรีนครินทร์ ศูนย์ฉีด เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น (ขอนแก่นฮอลล์ชั้น5) โดยแบ่งตามลำดับ ดังนี้
1. ลำดับที่ 1 – 525 คิวฉีดวัคซีน เวลา 10.30 น.
2. ลำดับที่ 526 – 674 คิวฉีดวัคซีน เวลา 13.30 น.
 
🚌 ทั้งนี้ วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดรถหกล้อ รถมินิบัส บริการรับส่ง ณ อาคารสำนักงานวิทยาเขต เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
🚌 รอบรถออกทุก 30 นาที รอบกลับ รถจอดประตูทางเข้าเซ็นทรัล ชั้น 1 ฝั่งอาคารจอดรถ (ถัดจากประตูโรบินสัน 1 ประตู)
📍 ขอให้ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกท่านขึ้นรถตรงตามรอบเวลาที่กำหนด เนื่องจากต้องทำการลงทะเบียนก่อนฉีดวัคซีน ล่วงหน้า 30 นาที
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อความรวดเร็ว
 
📄 ขอให้นักศึกษาพิมพ์และกรอกข้อมูลในแบบคัดกรองเบื้องต้นไว้ล่วงหน้าและให้นำปากกาไปเอง โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.kkc.rmuti.ac.th/2017/?p=29293
 
🚗 หากนักศึกษาท่านใดประสงค์เดินทางไปเอง ให้เดินทางไปยังศูนย์ฉีดเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ขอนแก่นฮอลส์ ชั้น 5 ในเวลา 10.00 น.
 
📞 ผู้ประสานงานส่วนกลาง
คุณอัจฉรา คงลำพันธ์ 084-0294144,
คุณพงษ์จรัญ เทียงปา 082-8494265
 
📞 ผู้ประสานงานประสานสานคณะบริหารธุรกิจฯ
099-1708695, 084-2953332
 
📞 ผู้ประสานงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
083-6613645
 
📞 ผู้ประสานงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

089-4224996

 
ข่าว : ศันสนีย์ ไชยเพีย
กราฟิก : ประภาศิริ แซ่เล้า