แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่น 2560 ทุกท่าน

กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา โดยใช้รหัสนักศึกษา และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

กดเพื่อกรอกข้อมูล

การแต่งกายบัณฑิต

ขอให้บัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญา ครั้งที่ 32 ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแต่งกายบัณฑิตที่ถูกต้อง และไปในแนวทางเดียวกัน

กดเพื่ออ่านรายละเอียด

กำหนดการซ้อมย่อย วิทยาเขตขอนแก่น

กําหนดการซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจําปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 10 และวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กดเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 32 (27 สิงหาคม 2561) รอบบ่าย