ข้อมูลติดต่อ


แผนที่

สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043-283700(ระบบอัตโนมัติ)
อีเมล์ : pr_kkc@rmuti.ac.th
ที่อยู่หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ : saraban_khonkaen@rmuti.ac.th


การติดต่อหน่วยงานภายใน
กรุณาโทร 043-283700  ฟังเสียงขั้นตอนจากระบบอัตโนมัติ กด 8 เลือกหมายเลขหน่วยงานที่ท่านต้องการติดต่อ
หรือกด 0 เพื่อติดต่อประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง 043-283700 ฟังเสียงขั้นตอนจากระบบอัตโนมัติ กด 8 ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ กด 1610
ติดต่อขอใช้พื้นที่หรือสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย (แผนกงานสินทรัพย์และบริหารรายได้) กด 1020
ติดต่อข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อ ต่อ 1611
ติดต่อขอข้อมูลงานทะเบียน ต่อ 1610 หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานอื่น ๆ