ข้อมูลทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่น

พระมหาพิชัยมงกุฎ ตรามหาวิทยาลัย

 

ดอกแคแสด ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

 

ดอกประดู่ ดอกไม้ประจำวิทยาเขตขอนแก่น

ประดู่ทรงปลูกพระราชทาน ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

 

 • ตราประจำมหาวิทยาลัย : พระมหาพิชัยมงกุฎ

 • สีประจำวิทยาเขตขอนแก่น : สีน้ำเงิน แสด

 • ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย: ต้นประดู่ทรงปลูกพระราชทาน

 • ดอกไม้ประจำ วิทยาเขตขอนแก่น: ดอกประดู่

 • พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย: พระพุทธนวราชมงคลนุสรณ์

 • คติพจน์ของมหาวิทยาลัย: ฝีมือ ระเบียบ วินัย น้ำใจ

 • เพลงประจำมหาวิทยาลัย: มาร์ชราชมงคล

 • ที่ตั้ง 

  • 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง

  • 40000

  • เมืองขอนแก่น

  • ขอนแก่น

  • ไทย

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่ คลิก