รับสมัครงานย้อนหลัง

2562

มกราคม 30, 2019 ประกาศรายผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือกความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง จำนวน 14 อัตรา
มกราคม 23, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์
มกราคม 23, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้
มกราคม 17, 2019 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา
มกราคม 14, 2019 ประกาศผลสอบคัดเลือผู้ผ่านการคัดเลือกความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง อาจารย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
มกราคม 11, 2019 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 1 อัตรา
มกราคม 11, 2019 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 2 อัตรา
มกราคม 11, 2019 ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2562 ตำแหน่งอาจารย์อาจารย์ 12 อัตรา
มกราคม 10, 2019 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ปี 2562 จำนวน 6 อัตรา
มกราคม 4, 2019 ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
กุมภาพันธ์ 27, 2019 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้)สายสนับสนุน จำนวน 9 อัตรา
กุมภาพันธ์ 27, 2019 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา
กุมภาพันธ์ 26, 2019 ประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือกความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรา
กุมภาพันธ์ 20, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
กุมภาพันธ์ 13, 2019 ประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือกความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
กุมภาพันธ์ 6, 2019 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคุลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 2 อัตรา
กุมภาพันธ์ 6, 2019 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ 12 อัตรา
กุมภาพันธ์ 5, 2019 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.เอก) สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กุมภาพันธ์ 5, 2019 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562
กุมภาพันธ์ 4, 2019 รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เงินรายได้ สายสนับสนุน
มีนาคม 28, 2019 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 4 อัตรา
มีนาคม 26, 2019 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดคณะบริหารธุรกิจฯ
มีนาคม 20, 2019 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์
มีนาคม 20, 2019 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้)
มีนาคม 20, 2019 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562
มีนาคม 19, 2019 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
มีนาคม 12, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มีนาคม 6, 2019 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 4 อัตรา
มีนาคม 1, 2019 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดคณะบริหารธุรกิจฯ จำนวน 2 อัตรา
เมษายน 18, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้
เมษายน 17, 2019 รับสมัครพนักงานราชการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา
เมษายน 17, 2019 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
เมษายน 11, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา
เมษายน 10, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
เมษายน 10, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เงินรายได้
เมษายน 10, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้
ตุลาคม 5, 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
พฤษภาคม 31, 2019 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
พฤษภาคม 31, 2019 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น จำนวน 4 อัตรา
พฤษภาคม 31, 2019 ประกาศรับสมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนันสนุน ตำแหน่งนิติกร
พฤษภาคม 29, 2019 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา
พฤษภาคม 29, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถ 6 ล้ออเนกประสงค์ติดตั้งเครน 5 ตัน พร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 28, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
พฤษภาคม 28, 2019 การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒
พฤษภาคม 28, 2019 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งรับแรงฉุดลากรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พฤษภาคม 22, 2019 เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 2562 (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ฉบับที่ 2
พฤษภาคม 22, 2019 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้)สายสนับสนุน