previous arrow
next arrow
Slider

รอบรั้ววิทยาเขตขอนแก่น

พฤษภาคม 17, 2019 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติงานเชื่อม
พฤษภาคม 17, 2019 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกไมส์เตอร์แมคคาทรอนิกส์ไฟฟ้า 1 ชุด
พฤษภาคม 15, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน
พฤษภาคม 15, 2019 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา คณะบริหารธุรกิจฯ
พฤษภาคม 15, 2019 รับมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานเงินรายได้ สายสนับสนุน
พฤษภาคม 10, 2019 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วม พร้อมวัน เวลา สถานที่สอบ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
พฤษภาคม 17, 2019 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติงานเชื่อม
พฤษภาคม 17, 2019 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกไมส์เตอร์แมคคาทรอนิกส์ไฟฟ้า 1 ชุด
พฤษภาคม 10, 2019 ประกวดราคาซื้อรถ ๖ ล้ออเนกประสงค์ติดตั้งเครน ๕ ตัน พร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 30, 2019 ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถ 6 ล้ออเนกประสงค์ติดตั้งเครน 5 ตัน พร้อมกระเช้า
เมษายน 11, 2019 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถ ๖ ล้ออเนกประสงค์ติดตั้งเครน ๕ ตัน พร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 1, 2019 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์เครื่องไสเฟือง (Gear Shaping Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 1, 2019 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มีนาคม 25, 2019 ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดสิ่งปลูกาสร้าง ครั้งที่ 1/2562
มีนาคม 22, 2019 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งวัดแรงฉุดลากรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
มีนาคม 21, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติด้วย PLC และจอทัชสกรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 21, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพวิเคราะห์ความร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 20, 2019 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (robot)สำหรับงานเชื่อมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
มีนาคม 20, 2019 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกไมส์เตอร์แมคคาทรอนิกส์และไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
มีนาคม 18, 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไสเฟือง (Gear Shaping Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 12, 2019 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 7, 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติด้วย PLC และจอทัชสกรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 15, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน
พฤษภาคม 15, 2019 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา คณะบริหารธุรกิจฯ
พฤษภาคม 15, 2019 รับมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานเงินรายได้ สายสนับสนุน
พฤษภาคม 10, 2019 ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
พฤษภาคม 3, 2019 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา
พฤษภาคม 1, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา