previous arrow
next arrow
Slider

รอบรั้ววิทยาเขตขอนแก่น

สิงหาคม 20, 2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สิงหาคม 15, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงบ้านพักอาศัยโคกสี 4 หลังและแฟลตพักอาศัย 10 ยูนิต 1 หลัง
สิงหาคม 15, 2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (วุฒิ ปวส.) คณะวิศวกรรมศาสตร์
สิงหาคม 9, 2018 ประกาศรับสมัครนักศึกษาจิตอาสาช่วยนักศึกษาช่วยงานจัดสถานที่ “ถวายราชสดุดีฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ” โดยเตรียมสถานที่ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
สิงหาคม 9, 2018 ประกาศรับสมัครนักศึกษาจิตอาสาช่วยงานพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561
สิงหาคม 3, 2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจร้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สิงหาคม 15, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงบ้านพักอาศัยโคกสี 4 หลังและแฟลตพักอาศัย 10 ยูนิต 1 หลัง
กรกฎาคม 25, 2018 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยโคกสี 4 หลัง และแฟลตพักอาศัย 10 ยูนิต 1 หลัง
มิถุนายน 19, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 3/2561
มิถุนายน 1, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
พฤษภาคม 31, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
พฤษภาคม 28, 2018 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 3/2561
สิงหาคม 20, 2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สิงหาคม 15, 2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (วุฒิ ปวส.) คณะวิศวกรรมศาสตร์
สิงหาคม 3, 2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจร้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรกฎาคม 24, 2018 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
กรกฎาคม 24, 2018 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดสำนักงานวิศวกรรมศาสตร์
กรกฎาคม 24, 2018 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์