รับสมัครงาน

พฤษภาคม 24, 2018 รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (วุฒิ ปวส.) (เฉพาะผู้ผ่านภาคความรู้ทั่วไปของการสอบราชมงคลอีสาน)
พฤษภาคม 24, 2018 รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้) ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (เฉพาะผู้ผ่านภาคความรู้ทั่วไปของการสอบราชมงคลอีสาน)
พฤษภาคม 21, 2018 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิ ป.เอก) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
พฤษภาคม 21, 2018 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิ ป.เอก) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
พฤษภาคม 3, 2018 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
เมษายน 30, 2018 รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้) สายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรา
เมษายน 30, 2018 ผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
เมษายน 30, 2018 ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างเงินรายได้ (ป.ตรี) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
เมษายน 20, 2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
เมษายน 20, 2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิ ป.ตรี) สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์