รับสมัครงาน

กรกฎาคม 2, 2022 ประกาศเลื่อนวันและสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มิถุนายน 29, 2022 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มิถุนายน 29, 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มิถุนายน 28, 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐาน หลังโควิดด้วยเศษรฐกิจ BCG (U2T for BCG)
มิถุนายน 28, 2022 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
มิถุนายน 27, 2022 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
มิถุนายน 27, 2022 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง บรรณารักษ์ คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
มิถุนายน 27, 2022 ประกาศรับสมัครบุคลเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รอบที่ 2
มิถุนายน 24, 2022 ประชาสัมพันธ์ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
มิถุนายน 24, 2022 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาเอก สังกัดสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม