รับสมัครงาน

มกราคม 17, 2019 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา
มกราคม 14, 2019 ประกาศผลสอบคัดเลือผู้ผ่านการคัดเลือกความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง อาจารย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
มกราคม 11, 2019 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 1 อัตรา
มกราคม 11, 2019 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ 2 อัตรา
มกราคม 11, 2019 ประกาศรับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2562 ตำแหน่งอาจารย์อาจารย์ 12 อัตรา
มกราคม 10, 2019 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ปี 2562 จำนวน 6 อัตรา
มกราคม 4, 2019 ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
มกราคม 3, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา
ธันวาคม 26, 2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิ ป.ตรี) สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ธันวาคม 26, 2018 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา – ลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์