รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 17, 2018 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) (วุฒิ ป.เอก-โท) จำนวน 4 อัตรา
พฤศจิกายน 17, 2018 สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุน) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี)
พฤศจิกายน 15, 2018 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.เอก) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
พฤศจิกายน 13, 2018 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป (วุฒิ ป.4 ขึ้นไป) สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พฤศจิกายน 13, 2018 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
กันยายน 28, 2018 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง ช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์
กันยายน 28, 2018 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้
กันยายน 24, 2018 ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
กันยายน 17, 2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 อัตรา
กันยายน 6, 2018 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิ ป.ตรี) จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น