รับสมัครงาน

พฤษภาคม 15, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน
พฤษภาคม 15, 2019 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา คณะบริหารธุรกิจฯ
พฤษภาคม 15, 2019 รับมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานเงินรายได้ สายสนับสนุน
พฤษภาคม 10, 2019 ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
พฤษภาคม 3, 2019 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา
พฤษภาคม 1, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พฤษภาคม 1, 2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
พฤษภาคม 1, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา
เมษายน 18, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้
เมษายน 17, 2019 รับสมัครพนักงานราชการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา