รับสมัครงาน

สิงหาคม 20, 2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สิงหาคม 15, 2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (วุฒิ ปวส.) คณะวิศวกรรมศาสตร์
สิงหาคม 3, 2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจร้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรกฎาคม 24, 2018 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
กรกฎาคม 24, 2018 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดสำนักงานวิศวกรรมศาสตร์
กรกฎาคม 24, 2018 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์
กรกฎาคม 18, 2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
กรกฎาคม 12, 2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ คร้ั้งที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กรกฎาคม 4, 2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรกฎาคม 3, 2018 ประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือกความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์  จำนวน 1 อัตรา