รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 22, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 (วุฒิ ป.ตรี) สังกัดสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤศจิกายน 21, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.เอก) สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พฤศจิกายน 20, 2019 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 (สายวิชาการ) สาขาวิชาเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
พฤศจิกายน 20, 2019 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 (สายสนับสนุน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป (วุฒิ ป.4 ขึ้นไป) สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
พฤศจิกายน 14, 2019 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัดคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
พฤศจิกายน 14, 2019 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้) สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤศจิกายน 14, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้) สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
พฤศจิกายน 12, 2019 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤศจิกายน 12, 2019 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิ ป.เอก-ป.โท) ประจำปีงบประมาณ 2563
พฤศจิกายน 8, 2019 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น