รับสมัครงาน

กุมภาพันธ์ 15, 2018 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิ ป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
กุมภาพันธ์ 15, 2018 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิ ป.เอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
กุมภาพันธ์ 9, 2018 ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะบริหารธุรกิจฯ
กุมภาพันธ์ 9, 2018 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (วุฒิ ปวส.) จำนวน 2 อัตรา
มกราคม 30, 2018 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มกราคม 30, 2018 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
มกราคม 30, 2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (วุฒิ ป.ตรี) สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มกราคม 24, 2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ทั่วไป และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิ ป.เอก สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มกราคม 24, 2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ทั่วไป และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิ ป.โท คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มกราคม 24, 2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ทั่วไป และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น