รับสมัครงาน

กรกฎาคม 12, 2019 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.โท) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรกฎาคม 12, 2019 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 4 อัตรา
กรกฎาคม 12, 2019 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
กรกฎาคม 11, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
กรกฎาคม 10, 2019 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้
กรกฎาคม 4, 2019 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
กรกฎาคม 4, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้
กรกฎาคม 3, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
กรกฎาคม 3, 2019 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา
กรกฎาคม 3, 2019 รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น