รับสมัครงาน

มกราคม 15, 2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ และเลื่อนวันสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มกราคม 14, 2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 3 อัตรา
มกราคม 13, 2021 เปิดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) เข้ายืนยันสิทธิ์เพื่อรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564
มกราคม 13, 2021 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย
มกราคม 9, 2021 ประกาศเปลี่ยนแปลงช่องทางการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และช่องทางการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
มกราคม 9, 2021 ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
มกราคม 7, 2021 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 3 อัตรา
มกราคม 7, 2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
มกราคม 7, 2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ธันวาคม 30, 2020 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)