รับสมัครงาน

ตุลาคม 14, 2020 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ตุลาคม 8, 2020 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ตุลาคม 8, 2020 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดวิศวกรรมศาสตร์
กันยายน 24, 2020 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
กันยายน 24, 2020 ประกาศผลการสอบคัดเลือบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ
กันยายน 18, 2020 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
กันยายน 18, 2020 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
กันยายน 18, 2020 ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
กันยายน 18, 2020 ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ
กันยายน 11, 2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น