จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 15, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงบ้านพักอาศัยโคกสี 4 หลังและแฟลตพักอาศัย 10 ยูนิต 1 หลัง
กรกฎาคม 25, 2018 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยโคกสี 4 หลัง และแฟลตพักอาศัย 10 ยูนิต 1 หลัง
มิถุนายน 19, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 3/2561
มิถุนายน 1, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
พฤษภาคม 31, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
พฤษภาคม 28, 2018 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 3/2561
พฤษภาคม 17, 2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 2, 2018 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
พฤษภาคม 2, 2018 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
เมษายน 25, 2018 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)