จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 4, 2023 ประกาศขายทอดตลาด เรื่อง การขายทอดตลาดเศษวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ปรับปรุงอาคาร 11
พฤศจิกายน 13, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 8, 2023 ประกาศราคากลางงานจ้างปรังปรุงห้องน้ำ วิทยาเขตขอนแก่น
ตุลาคม 26, 2023 ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 52 รายการ
ตุลาคม 17, 2023 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 6, 2023 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 52 รายการ
ตุลาคม 4, 2023 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กันยายน 27, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้าแรงสูงอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กันยายน 21, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซากเครื่องปั้นแบบทรายอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กันยายน 20, 2023 ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 27 รายการ
กันยายน 20, 2023 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา
กันยายน 5, 2023 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้าแรงสูงอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สิงหาคม 31, 2023 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 27 รายการ
สิงหาคม 25, 2023 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้าแรงสูงอัตโนมัติ
สิงหาคม 25, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงดาดฟ้าและรางน้ำหลังคา อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย – เยอรมัน ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สิงหาคม 18, 2023 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3
สิงหาคม 18, 2023 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงดาดฟ้าและรางน้ำหลังคา อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย – เยอรมัน ขอนแก่น
สิงหาคม 16, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำโรงฝึกงานสาขาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สิงหาคม 9, 2023 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำโรงฝึกงานสาขาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม
กรกฎาคม 18, 2023 ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน
กรกฎาคม 17, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรกฎาคม 10, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สําหรับแปรรูปสารสกัดจากพืชและ สมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สุขภาพและเครื่องสําอาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
กรกฎาคม 10, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีเรียนรู้การพัฒนาหุ่นยนต์ อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรกฎาคม 10, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงอาคาร 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก
กรกฎาคม 7, 2023 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน
มิถุนายน 29, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการด้านเครื่องดื่มตะวันตก
มิถุนายน 26, 2023 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคาร 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
มิถุนายน 23, 2023 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการด้านเครื่องดื่มตะวันตก
มิถุนายน 23, 2023 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 21, 2023 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับแปรรูปสารสกัดจากพืชและสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สุขภาพและเครื่องสำอาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 21, 2023 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีเรียนรู้การพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 20, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การวิเคราะห์ความเสียหายสําหรับงานระบบราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 14, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการทดสอบสมบัติของวัสดุทางรางสำหรับงานก่อสร้างทางรถไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 9, 2023 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
มิถุนายน 2, 2023 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การวิเคราะห์ความเสียหายสำหรับงานระบบราง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 31, 2023 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฎิบัติการเทคโนโลยีเรียนรู้การพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 30, 2023 ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 42 รายการ
พฤษภาคม 29, 2023 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 25, 2023 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบสมบัติของวัสดุทางรางสำหรับงานก่อสร้างทางรถไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 25, 2023 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับแปรรูปสารสกัดจากพืชและสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สุขภาพและเครื่องสำอาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 18, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 18, 2023 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฎิบัติการเทคโนโลยีการเรียนรู้การพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 16, 2023 ประกาศการขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 42 รายการ
พฤษภาคม 15, 2023 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับให้บริการระบบบริการการศึกษา จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 11, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤษภาคม 11, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบชาร์จแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 10, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงสนามกีฬาและทำร่องระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤษภาคม 10, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลังข้างแฟลตพักอาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤษภาคม 9, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่องานกราฟิก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤษภาคม 9, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นไฟ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤษภาคม 3, 2023 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลังข้างแฟลตพักอาศัย
พฤษภาคม 3, 2023 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงสนามกีฬาและทำร่องระบายน้ำ
พฤษภาคม 2, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการและโปรแกรมประมวลผลการวัดสำหรับเครื่องมือวัด ๓ มิติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 2, 2023 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 2, 2023 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 27, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ UPS i-power จำนวน 3 ตัว
เมษายน 21, 2023 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เมษายน 21, 2023 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคาร 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เมษายน 20, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโดรนพ่นยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก
เมษายน 10, 2023 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการและโปรแกรมประมวลผลการวัดสำหรับเครื่องมือวัด 3 มิติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 5, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์รถเข็นเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มีนาคม 23, 2023 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1
มีนาคม 22, 2023 ประกาศประกวดราคาเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 30 เครื่อง
มีนาคม 21, 2023 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ซื้อห้องปฏิบัติการฝึกสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 20, 2023 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบชั้นรองพื้นทางระบบขนส่งทางราง ฯ จำนวน ๑ ชุด
มีนาคม 14, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเป่าลมไร้สาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มีนาคม 14, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมพับเก็บได้ล้อเลื่อน จำนวน 18 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กุมภาพันธ์ 27, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการและทดสอบความสมดุลโรเตอร์ของมอเตอร์ลากจูงสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 24, 2023 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการระบบชาร์จแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
กุมภาพันธ์ 21, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าและการเรียนรู้ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 16, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาด 4,200 ANSI Lumens จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กุมภาพันธ์ 15, 2023 ประกวดราคาซื้อชุดโดรนพ่นยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
กุมภาพันธ์ 10, 2023 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบชาร์จแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 10, 2023 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการและทดสอบความสมดุลโรเตอร์ของมอเตอร์ลากจูงสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 7, 2023 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดโดรนพ่นยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding
กุมภาพันธ์ 2, 2023 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 25, 2023 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าและการเรียนรู้ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 24, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการเรียนรู้อากาศยานพลังงานไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 20, 2023 ประกวดราคาซื้อชุดโดรนพ่นยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 10, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือห้องปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 10, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดประมวลผลดิจิทัลความเร็วสูงที่โปรแกรมได้สำหรับระบบอัตโนมัติและระบบอัจฉริยะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 9, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบและออกแบบระบบสื่อสารความเร็วสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 6, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง RMUTI MEISTER LAB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มกราคม 6, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสังเคราะห์และวิเคราะห์วัสดุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 28, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 27, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการเรียนรู้อากาศยานพลังงานไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 27, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดพื้นฐานสำหรับระบบสื่อสาร จำนวน ๑ ชุด
ธันวาคม 26, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 21, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 21, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทดสอบชิ้นส่วนระบบรถไฟฟ้ารางเบา จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
ธันวาคม 21, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาผลิตระบบขับเคลื่อนแบบ Bi-Mode สำหรับรถไฟฟ้ารางเบา จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
ธันวาคม 21, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ (Signaling System)สำหรับรถไฟฟ้ารางเบา จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
ธันวาคม 21, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาผลิตและประกอบตู้โดยสารกลาง (Center Car Body) สำหรับรถไฟฟ้ารางเบา จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
ธันวาคม 20, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมวิเคราะห์และจำลองระบบไดนามิกส์ในงานระบบรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 16, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสังเคราะห์และวิเคราะห์วัสดุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 14, 2022 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง RMUTI MEISTER LAB
ธันวาคม 13, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือห้องปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 13, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 13, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องจักรอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบ IoT ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 13, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ธันวาคม 9, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบและออกแบบระบบสื่อสารความเร็วสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 9, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดประมวลผลดิจิทัลความเร็วสูงที่โปรแกรมได้สำหรับระบบอัตโนมัติและระบบอัจฉริยะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 2, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมวิเคราะห์และจำลองระบบไดนามิกส์ในงานระบบรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ธันวาคม 2, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้อง RMUTI KKC MESTER LAB จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 2, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพห้องบริการคอมพิวเตอร์สำหรับบริการการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 1, 2022 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 30, 2022 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำแข็ง (ICE MAKER) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤศจิกายน 30, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤศจิกายน 24, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงต่ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 18, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤศจิกายน 11, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดและทดสอบค่าทางแม่เหล็กไฟฟ้าของวัสดุสำหรับผลิตอุปกรณ์เพื่อใช้งานกับระบบราง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 11, 2022 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดประมวลผลดิจิทัลความเร็วสูงที่โปรแกรมได้สำหรับระบบอัตโนมัติและระบบอัจฉริยะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พฤศจิกายน 11, 2022 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดทดสอบการออกแบบระบบสื่อสารความเร็วสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พฤศจิกายน 11, 2022 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พฤศจิกายน 10, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงต่ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 4, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 4, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดประมวลผลสัญญาณระบบสื่อสารเชิงแสงสำหรับระบบ ๕G และมากกว่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 4, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,700 ANSI Lumens จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤศจิกายน 4, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์พัดลมโคจร 18 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤศจิกายน 3, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤศจิกายน 2, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซไอเสียระดับอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 31, 2022 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงต่ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ตุลาคม 26, 2022 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบรถไฟฟ้ารางเบาโดยใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศไทย : เพื่อต่อยอดไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรม ปีที่ 3
ตุลาคม 17, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดประมวลผลสัญญาณระบบสื่อสารเชิงแสงสำหรับระบบ 5G และมากกว่าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 17, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดประมวลผลดิจิทัลความเร็วสูงที่โปรแกรมได้สำหรับระบบอัตโนมัติและระบบอัจฉริยะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 17, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงต่ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 17, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดและทดสอบค่าทางแม่เหล็กไฟฟ้าของวัสดุสำหรับผลิตอุปกรณ์เพื่อใช้งานกับระบบราง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 17, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 17, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซไอเสียระดับอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 17, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบและออกแบบระบบสื่อสารความเร็วสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 11, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดปริมาณคาร์บอนและซิลิคอนในงานหล่อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กันยายน 12, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กันยายน 1, 2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สิงหาคม 12, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนศูนย์การศึกษาโคกสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สิงหาคม 8, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงหลังคา (เมทัลชีท) อาคาร 1
กรกฎาคม 20, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านการตลาดดิจิทัล อาคาร 7 ห้อง 744 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรกฎาคม 20, 2022 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงหลังคา (เมทัลชีท) อาคาร 1
กรกฎาคม 18, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรกฎาคม 8, 2022 เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านการตลาดดิจิทัล อาคาร 7 ห้อง 744 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มิถุนายน 29, 2022 ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงหลังคาอาคาร 12
มิถุนายน 21, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนและกระบวนการปลูกกัญชงอัจฉริยะต้นแบบระดับชุมชน ขนาด 7*20 ตารางเมตร ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 21, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนและกระบวนการเพาะขยายพันธุ์กัญชงอัจฉริยะต้นแบบระดับชุมชน ขนาด 6*15 ตารางเมตร ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 7, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงระบบป้องกันและกราวด์ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งทางรางด้านไฟฟ้าแรงสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤษภาคม 25, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงอาคารสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 25, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างโรงงานเครื่องมือกระบวนการสกัดและแปรรูปเยื่อกัญชงต้นแบบมาตรฐาน GMP ระดับชุมชน ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤษภาคม 25, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างโรงเรือนและกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกัญชงอัจฉริยะต้นแบบระดับชุมชน ขนาด 4*8 ตารางเมตร ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤษภาคม 23, 2022 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนและกระบวนการปลูกกัญชงอัจฉริยะต้นแบบระดับชุมชน ขนาด 7*20 ตารางเมตร ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
พฤษภาคม 23, 2022 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนและกระบวนการเพาะขยายพันธุ์กัญชงอัจฉริยะต้นแบบระดับชุมชน ขนาด 6*15 ตารางเมตร ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เมษายน 28, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 28, 2022 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เมษายน 28, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีมาตรวิทยามิติชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 25, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำแบบจุ่ม (2HP x 220V) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมษายน 22, 2022 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ระบบอัตโนมัติและห้องปฏิบัติการไฮดรอลิกส์นิวเมติกส์และการควบคุมอัตโนมัติ สำ หรับงานอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมษายน 20, 2022 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน ศูนย์การเรียนรู้โคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 11, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดทดลองการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 8, 2022 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีมาตรวิทยามิติชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 31, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 25, 2022 เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีมาตรวิทยามิติชั้นสูง
มีนาคม 25, 2022 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน ศูนย์การเรียนรู้โคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 24, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมแขนกลอัตโนมัติสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 24, 2022 เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ระบบอัตโนมัติและห้องปฏิบัติการไฮดรอลิกส์นิวเมติกส์และการควบคุมอัตโนมัติ สำหรับงานอุตสาหกรรม
มีนาคม 18, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 18, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารฝึกปฏิบัติการช่างกลโรงงาน 1 (คุ้มเหนือ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 17, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมแขนกลอัตโนมัติสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 17, 2022 ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและออกแบบ Smart & Green Campus พื้นที่การศึกษาโคกสี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มีนาคม 17, 2022 ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและออกแบบ Smart & Green Campus มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มีนาคม 11, 2022 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน ศูนย์การเรียนรู้โคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
มีนาคม 1, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 1, 2022 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารฝึกปฏิบัติการช่างกลโรงงาน 1 (คุ้มเหนือ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 24, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์แกมมาสเปคโตรเมทรี สำหรับงานด้านอาหาร การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 22, 2022 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์สแตนเลส จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กุมภาพันธ์ 22, 2022 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องล้างชาม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กุมภาพันธ์ 22, 2022 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน งานอำนวยการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กุมภาพันธ์ 18, 2022 เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารฝึกปฏิบัติการช่างกลโรงงาน 1 (คุ้มเหนือ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
กุมภาพันธ์ 14, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลในเมือง อำ เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 10, 2022 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิเคราะห์แกมมาสเปคโตรเมทรีสำหรับงานด้านอาหารการแพทย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 7, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบป้องกันและกราวด์ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งทางรางด้านไฟฟ้าแรงสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก
กุมภาพันธ์ 4, 2022 ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิเคราะห์แกมมาสเปคโตรเมทรี สำหรับงานด้านอาหารการแพทย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
กุมภาพันธ์ 4, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตเพื่อการเรียนการสอน สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กุมภาพันธ์ 3, 2022 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1
กุมภาพันธ์ 2, 2022 ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิเคราะห์แกมมาสเปคโตรเมทรี สำหรับงานด้านอาหารการแพทย์ ตำ บลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
มกราคม 24, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น จำนวน 10 รายการ
มกราคม 19, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือแปรรูปเยื่อกัญชง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 18, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารโรงฝึกงานช่างก่อสร้าง สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มกราคม 17, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตเพื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาสถิติประยุกต์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มกราคม 14, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบเครื่องมือแพทย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 12, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสื่อการสอนออนไลน์ สำหรับห้องเรียน Smart Class Room จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มกราคม 12, 2022 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสกัดน้ำมันหอมระเหยสำหรับผลิตผลการเกษตรและอาหาร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มกราคม 12, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องสกัดสารด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 7, 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบ้านพักอาศัย เลขที่ 150/69
ธันวาคม 25, 2021 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเครื่องสกัดสารด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 25, 2021 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือแปรรูปเยื่อกัญชง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 24, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมอาร์กอน (TIG) พร้อมถังอาร์กอน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 24, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumen จำนวน 1 เครื่อง
ธันวาคม 24, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดพลาสม่า ระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 24, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องชั่งดิจิตอลสำหรับห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 23, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดตู้บ่มเพาะและชั้นวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 23, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 23, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดพัดลมและควบคุมอุณหภูมิอากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 23, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมความชื้นดินและอากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 23, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดชั้นวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 23, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 23, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดหม้อนึ่งฆ่าเชื้อขนาดเล็ก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 21, 2021 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบเครื่องมือแพทย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 17, 2021 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบเครื่องมือแพทย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ธันวาคม 17, 2021 ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือแปรรูปเยื่อกัญชง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 17, 2021 ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องสกัดสารด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 16, 2021 เรื่องประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบป้องกันและกราวด์ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งทางรางด้านไฟฟ้าแรงสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ธันวาคม 16, 2021 เรื่องประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน ศูนย์การเรียนรู้โคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ธันวาคม 7, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบกำลังอัดสามแกนของดินอัตโนมัติสำหรับทดสอบดินรองรับฐานรากทางรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ธันวาคม 1, 2021 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบเครื่องมือแพทย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พฤศจิกายน 23, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤศจิกายน 19, 2021 ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบเครื่องมือแพทย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 19, 2021 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบกำลังอัดสามแกนของดินอัตโนมัติสำหรับทดสอบดินรองรับฐานรากทางรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พฤศจิกายน 10, 2021 ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบกำ ลังอัดสามแกนของดินแบบอัตโนมัติสำ หรับทดสอบดินรองรับฐานรากทางรถไฟ ตำ บลในเมือง อำ เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 9, 2021 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 3/2564
พฤศจิกายน 9, 2021 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเดิมของงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2564
ตุลาคม 20, 2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตุลาคม 20, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 7, 2021 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงป้ายทางเข้า ศูนย์การศึกษาโคกสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กันยายน 21, 2021 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงป้ายทางเข้า ศูนย์การศึกษาโคกสี
สิงหาคม 23, 2021 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร CO – WORKING SPACE คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สิงหาคม 16, 2021 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหลังอาคาร 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สิงหาคม 10, 2021 เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำหลังอาคาร 12
กรกฎาคม 29, 2021 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาชุดครุภัณฑ์เิ่มประสิทธิภาพสู่การเป็น DIgital Information Center จำนวน 1 ชุด
กรกฎาคม 15, 2021 เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร CO – WORKING SPACE คณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรกฎาคม 13, 2021 ประกาศเลื่อนการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเดิมของงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ
กรกฎาคม 12, 2021 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสู่การเป็น Digital Innovation Library and Information Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่2
กรกฎาคม 2, 2021 (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสู่การเป็น Digital Innovation Library and Information Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่ 2
มิถุนายน 30, 2021 ประกาศขายทอดตลาด เรื่องการขายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเดิมของงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิชาชีพ
มิถุนายน 23, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ปวช. จำนวน 1 ชุด
มิถุนายน 2, 2021 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ปวช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 31, 2021 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสู่การเป็น Digital Innovation Library and Information จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
พฤษภาคม 14, 2021 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 14, 2021 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสู่การเป็น Digital Innovation Library and Information Center จำนวน 1 ชุด
เมษายน 27, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมษายน 22, 2021 เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 22, 2021 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสู่การเป็น Digital Innovation Library and Information Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด
เมษายน 16, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิศวกรรมโยธาเพื่อส่งเสริมการวิจัยให้นักศึกษาระดับปริญญาโท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมษายน 16, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิศวกรรมโยธาเพื่อเน้นการเรียนการสอนแบบบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมษายน 1, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องเพื่อรองรับนักศึกษาและผู้ปกครอง แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มีนาคม 30, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงป้ายคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มีนาคม 30, 2021 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
มีนาคม 30, 2021 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ปวช. จำนวน 1 ชุด
มีนาคม 22, 2021 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเพื่อส่งเสริมการวิจัยให้นักศึกษาระดับปริญญาโท
มีนาคม 22, 2021 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิศวกรรมโยธาเพื่อเน้นการเรียนการสอนแบบบัณฑิตนักปฏิบัติ
มีนาคม 19, 2021 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน CNC จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 17, 2021 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องเพื่อรองรับนักศึกษาและผู้ปกครอง แผนกงานวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
มีนาคม 16, 2021 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงป้ายคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีนาคม 11, 2021 ประกาศประกวดชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
มีนาคม 3, 2021 (ร่าง)ประกาศประกวดราคาชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 3, 2021 (ร่าง)ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน CNC จำนวน 1 ชุด
มีนาคม 3, 2021 (ร่าง)ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ปวช.
กุมภาพันธ์ 24, 2021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กุมภาพันธ์ 22, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถังสำรองน้ำใต้ดินภายในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์(อาคาร 14) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก
กุมภาพันธ์ 16, 2021 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 10, 2021 ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์เพื่อประจำห้องสำนักงานคณบดีและปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 8, 2021 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงระเบียงอาคาร 13 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 8, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการจำลองสภาวะการสั่นสะเทือนและควบคุมปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ภายในคอนเทนเนอร์ระหว่างการขนส่งทางรางสำหรับประเมินวิธีการเก็บรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
กุมภาพันธ์ 5, 2021 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารายการครุภัณฑ์ ประจำห้องฝึกปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้นสูง ฯ จำนวน 1 ชุด
กุมภาพันธ์ 5, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติงานเชื่อมพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะครูช่าง ฯ จำนวน 1 ชุด
กุมภาพันธ์ 5, 2021 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงถังสำรองน้ำใต้ดินภายในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 14) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 5, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมอุตสาหการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 27, 2021 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 25, 2021 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระเบียงอาคาร 13 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มกราคม 21, 2021 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องฝึกปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 21, 2021 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อประจำห้องสำนักงานคณบดีและปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 21, 2021 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
มกราคม 21, 2021 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการจำลองสภาวะการสั่นสะเทือนและควบคุมปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่สำคัญภายในคอนเทรนเนอร์ระหว่างการขนส่งทางรางสำหรับประเมินวิธีการเก็บรักษาคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มกราคม 21, 2021 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 20, 2021 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมอุตสาหการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มกราคม 20, 2021 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถังสำรองน้ำใต้ดินภายในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 14) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มกราคม 19, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการควบคุม PLC ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 19, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน (Fabrication lab) พื้นฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 19, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการครุภัณฑ์ชุดทดสอบอเนกประสงค์ขนาด 60 ตัน หรือ 600kN ฯ จำนวน 1 ชุด
มกราคม 18, 2021 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระเบียงอาคาร 13 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 15, 2021 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติงานเชื่อมพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะครูช่าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
มกราคม 15, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดปริมาณน้ำอิสระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มกราคม 14, 2021 (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถังสำรองน้ำใต้ดินภายในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 14) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 14, 2021 (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมอุตสาหการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 14, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาด้านไอโอทีและสมองกลฝังตัวเพื่อสนับสนุน Industry 4.0 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มกราคม 14, 2021 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการจำลองสภาวะการสั่นสะเทือนและควบคุมปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่สำคัญภายในคอนเทนเนอร์ระหว่างการชนส่งทางรางสำหรับประเมินวิธีการเก็บรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
มกราคม 12, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี – วิสิเบิล (UV – Vis Spectrophotometer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มกราคม 12, 2021 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อประจำห้องสำนักงานคณบดีและปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 6, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบไฮดรอลิก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 4, 2021 เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงฝึกปฏิบัติงานวิศวกรรมอุตสาหการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
มกราคม 4, 2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวิเคราะห์สารโดยแสงอินฟราเรด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding
ธันวาคม 29, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นโรงฝึกปฏิบัติงาน อาคาร ๒ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ธันวาคม 29, 2020 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ชุดเครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี – วิสิเบิล (UV – Vis Spectrophotometer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ธันวาคม 29, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดปริมาณน้ำอิสระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ธันวาคม 29, 2020 ประกวดราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาด้านไอโอทีและสมองกลฝังตัวเพื่อสนับสนุน Industry 4.0 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ธันวาคม 24, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการจำลองสภาวะการสั่นสะเทือนและควบคุมปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่สำคัญภายในคอนเทนเนอร์ระหว่างการชนส่งทางรางสำหรับประเมินวิธีการเก็บรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 22, 2020 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติงานเชื่อมพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะครูช่าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 22, 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์พัฒนาการเรียการสอน (Fabrication Lab) พื้นฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 22, 2020 (ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ขนาด ๖๐ ตันหรือ ๖๐๐kN ต าบลในเมือง อ าเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 22, 2020 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบไฮดรอลิก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ธันวาคม 18, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การพัฒนาด้านไอโอทีและสมองกลฝังตัวสนับสนุน Industry 4.0 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 18, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเพื่อการศึกษาสเปคตรัมของแก๊ส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ธันวาคม 18, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี – วิสิเบิล (UV – Vis Spectrophotometer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ธันวาคม 18, 2020 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดเครื่องวิเคราะห์สารโดยแสงอินฟราเรด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ธันวาคม 16, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดปริมาณน้ำอิสระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 15, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบไฮดรอลิก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 9, 2020 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์พัฒนาการเรียการสอน (Fabrication Lab) พื้นฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด
ธันวาคม 9, 2020 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติงานเชื่อมพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะครูช่าง ฯ จำนวน 1 ชุด
ธันวาคม 7, 2020 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องฝึกปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 7, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวิเคราะห์สารโดย แสงอินฟราเรด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 7, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี – วิสิเบิล (UV – Vis Spectrophotometer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 4, 2020 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นโรงฝึกงานปฏิบัติงาน อาคาร 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ธันวาคม 3, 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเพื่อการศึกษาสเปคตรัมของแก๊ส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ธันวาคม 3, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือเพื่อการออกแบบส่วนผสมและทดสอบคุณภาพยาง Asphalt สำหรับผิวทางยืดหยุ่น ตามแนวเส้นทางรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 26, 2020 ร่างประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ประจำห้องฝึกปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
พฤศจิกายน 26, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเพื่อการศึกษาสเปคตรัมของแก๊ส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
พฤศจิกายน 25, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดและตรวจสอบในงานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤศจิกายน 24, 2020 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 17, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือเพื่อการออกแบบส่วนผสมและทดสอบคุณภาพยาง Asphalt สำหรับผิวทางยืดหยุ่นตามแนวเส้นทางรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พฤศจิกายน 9, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ของพลาสมาทางการแพทย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤศจิกายน 6, 2020 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พฤศจิกายน 6, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือเพื่อการออกแบบส่วนผสมและทดสอบคุณภาพยาง Asphalt สำหรับผิวทางยืดหยุ่นตามแนวเส้นทางรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 28, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการโลหะวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 28, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดปริมาณน้ำอิสระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 28, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง co-working space อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตุลาคม 22, 2020 ประกาศราคากลางงาน CO – WORKING SPACE อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตุลาคม 9, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน (ครั้งที่2)
ตุลาคม 9, 2020 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติงานพื้นฐาน (ครั้งที่ 1)
กันยายน 24, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน จำนวน 1ชุด
กันยายน 23, 2020 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED)จำนวน 1 ชุด
กันยายน 16, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กันยายน 16, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ทางเคมีสำหรับบูรณการการเรียนการสอนและวิจัยทางระบบราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กันยายน 15, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
กันยายน 14, 2020 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด
กันยายน 14, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัตเทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด
กันยายน 14, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กันยายน 11, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับงานทดสอบ ทางอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
กันยายน 10, 2020 ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กันยายน 10, 2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กันยายน 1, 2020 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ทางเคมีสำหรับบูรณการการเรียนการสอนและวิจัยทางระบบราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
กันยายน 1, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและห้องปฏิบัติงาน ทางคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กันยายน 1, 2020 ประกาศประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กันยายน 1, 2020 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ทางเคมีสำหรับบูรณการการเรียนการสอนและวิจัย ทางระบบราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
สิงหาคม 31, 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อมัลติเมีเดีย จำนวน 1 ชุด
สิงหาคม 29, 2020 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด
สิงหาคม 27, 2020 ประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับงานทดสอบทางอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
สิงหาคม 27, 2020 ยกเลิกประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับงานทดสอบทางอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 1)
สิงหาคม 27, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
สิงหาคม 27, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการนักศึกษาสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สิงหาคม 26, 2020 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการนักศึกษาสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สิงหาคม 24, 2020 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับงานทดสอบทางอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สิงหาคม 21, 2020 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและห้องปฏิบัติงานทางคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
สิงหาคม 20, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ทางเคมีสำหรับบูรณการการเรียนการสอนและวิจัยทางระบบราง
มิถุนายน 24, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 9, 2020 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มิถุนายน 5, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฎิบัติการทดสอบการกัดกร่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มิถุนายน 5, 2020 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พฤษภาคม 29, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤษภาคม 22, 2020 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อห้องปฎิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พฤษภาคม 22, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการทดสอบการกัดกร่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พฤษภาคม 22, 2020 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พฤษภาคม 22, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พฤษภาคม 2, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 25, 2020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เมษายน 22, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับซ่อมบำรุงรางและติดตั้งระบบราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เมษายน 22, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัฉริยะ (Smart Classroom) ต าบลโคกสี อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 22, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนอัฉริยะ Smart Classroom ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 22, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและซ่อมบำรุงหัวรถจักร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 22, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการระบบควบคุม PLC คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด
เมษายน 21, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคาร 12 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 21, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นผิวโรงฝึกงาน สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 21, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การฝึกปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมมรรถนะด้านการท่องเที่ยงและการบริการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด
เมษายน 16, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดการเรืองแสงของสารฟลูออเรสเซนส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 16, 2020 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อห้องปฎิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 14, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับซ่อมบำรุงรางและติดตั้งระบบรางตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 13, 2020 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและซ่อมบำรุงหัวรถจักร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 13, 2020 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคาร 12 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 13, 2020 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงฝึกงาน สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 9, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการระบบควบคุม PLC คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 9, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การฝึกปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 9, 2020 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัฉริยะ (Smart Classroom) ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 9, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนอัฉริยะ Smart Classroom ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 9, 2020 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคาร 12 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 9, 2020 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นผิวโรงฝึกงาน สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 9, 2020 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและซ่อมบำรุงหัวรถจักร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 9, 2020 เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคาร 12 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เมษายน 9, 2020 ประกาศราคากลางปรับปรุงพื้นผิวโรงฝึกงาน สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เมษายน 9, 2020 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและซ่อมบำรุงหัวรถจักร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เมษายน 4, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดการเรืองแสงของสารฟลูออเรสเซนส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 4, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Fabrication LAB) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 4, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการออกแบบ วิเคราะห์และจำลองโหลดในระบบจ่ายไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมษายน 1, 2020 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดการเรืองแสงของสารฟลูออเรสเซนส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เมษายน 1, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการระบบควบคุมด้วยพีแอลซี เพื่อเชื่อมต่อการสั่งงานผ่านเครือข่าย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 31, 2020 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับซ่อมบำรุงรางและติดตั้งระบบราง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
มีนาคม 31, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 31, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฎิบัติการระบบตรวจวัดทางกายภาพสำหรับควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 31, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการทำความเย็นและการอบแห้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 20, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงงานช่างยนต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มีนาคม 20, 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างธนาคารขยะ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มีนาคม 20, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการระบบควบคุมด้วยพีแอลซี เพื่อเชื่อมต่อการสั่งงานผ่านเครือข่าย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มีนาคม 18, 2020 ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ทดลองการควบคุมทางไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด
มีนาคม 18, 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class room) เพื่อพัฒนาครูช่าง ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด
มีนาคม 18, 2020 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ซอฟแวร์การจัดการคลังสินค้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด
มีนาคม 16, 2020 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการออกแบบ วิเคราะห์และจำลองโหลดในระบบจ่ายไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)