ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติงานเชื่อม

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ต้องการประกาศประกาดราคาเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติงานเชื่อ  จำนวน 1 ชุด  รายละเอียดดังเองสารแนบ

ชุดฝึกปติบัติงานเชื่อม