ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลฯ-ตำแหน่งอาจารย์