ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา

************

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ตำแหน่งพนักงานขับรถ

คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม ตำแหน่งช่างเทคนิค