ประกาศรับสมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนันสนุน ตำแหน่งนิติกร

 

ประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนิติกร