ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น จำนวน 4 อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นเงินรายได้-ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นเงินรายได้-คนงานเกษตร