ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Robot)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Robot) สำหรับงานเชื่อมอัตโนมัติ  จำนวน 1 ชุด

รายละเอียด ดังเอกสารที่แนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Robot)สำหรับงานเชื่ออัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด