ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ