ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการประกวดราคา