ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฝ่ายคลัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

5 ก.ค. 2562 สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ให้การต้อนรับ ฝ่ายคลัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น และงานบริหารทรัพยากร โดยมี ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับนายจิรวัฒน์ สินไชยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคล และบุคลากร ฝ่ายคลัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง น.ส.คนึงนิจ กลิ่นขจร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น บรรยายสรุปโครงสร้างหน่วยงาน และหัวหน้างานบริหารทรัพยากร แนะนำแผนกงาน บุคลากร บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกงาน และได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน และเยี่ยมชมสถานที่ งานบริหารทรัพยากร บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพและสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ:เศรษฐพงษ์ กาละปัตย์