ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 4 อัตรา

1.ขยายเวลาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อฯ-ตำแหน่ง-คนงานเกษตร

2.ขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อฯ-ตำแหน่ง-ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

3.รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างฯ-ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

4.รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างฯ-ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา