ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารทรัพยากร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้มีการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารทรัพยากร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซึ่งได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารทรัพยากร จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบดังนี้

ประกาศผู้ชนะ