วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคาร ๕๐ ปีเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรเช้า ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ ๙ รูป โดยได้รับเมตตาจากคณะสงฆ์ วัดมรรคสำราญพิธีถวายเครื่องราชสักการะโดย ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นพร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะโโยพร้อมเพรียงกัน โอกาสนี้ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น นำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และร่วมลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในวโรกาส มหามงคลนี้ วิทยาเขตขอนแก่นได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับราชการด้วยความทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โอกาสนี้ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจิตอาสา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสะอาดสิ่งแวดล้อม ภายใน มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เส้นทางเลียบคลองชลประทาน และวัดป่าศิริวันวนาราม บ้านหนองใหญ่ ให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบ และร่วมแสดงพลังแห่งความสามัคคีและร่วมเป็นประชาชนจิตอาสา ตลอดไป

ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ: ศราวุฒิ ด้วงเบ้า ,นักศึกษาชมรมNewmedia ,พุทธศักดิ์ กำจร ,พีรภาว์ ชุมผาง