ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562)

ประกาศรับสมัครรับสมัครตำแหน่งอาจารย์