ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร (1)