มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โอกาสนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีและอวยพร ให้บัณฑิต มหาบัณฑิต ทุกท่านประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน การดำเนินชีวิต และยังได้รับเกียรติจากนายกสมาคมศิษย์เก่าเทคโนไทย-เยอรมันขอนแก่น ได้แสดงความยินดีและแนะนำสมาคมฯ ในปีนี้วิทยาเขตขอนแก่น มีบัณฑิต มหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน ๑๔๔๔ คนแบ่งเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๕๕๓ คน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน ๔๘๔ คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจำนวน ๔๐๗ คน ทั้งนี้ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบเช้าวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 
ข่าว : ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา

ภาพ : อภิชาติ พิทยาไพบูล/หิรัณย์เศรษฐ สูงสันเขต/สุดาวัลย์ เถระวัตร/ศรายุธน์ แสงป้อง (นักศึกษาชมรมนิวมีเดีย) และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ คลิก