ประกาสผลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดคณะบริหารธุรกิจฯ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศผลสอบนักวิชาการศึกษา

ประกาศผลสอบนักวิเทศสัมพันธ์