มทร.ขอนแก่นนำทีมนักศึกษาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขอนแก่น

ม.ราชมงคลขอนแก่น นำทีมนักศึกษาเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น โดยมี อาจารย์เขมวัตร อินทรวิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นผู้นำทีมนักศึกษาและคณะ จาก มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ลำเลียงน้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยตั้งจุดช่วยเหลือที่สถานีน้ำมัน ปตท. ถนนมะลิวัลย์

#ฝีมือระเบียบวินัยน้ำใจ

ข่าว : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า

ภาพ : อิทธิพล ประวันโต