กศึกษาจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

วันที่ 14 กันยายน 2562 แผนกพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ นำทีมนักศึกษาจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยกวาดท้องถนน กำจัดวัชพืช กวาดเศษใบไม้ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เพื่อความสวยงาม ในการนี้ ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต พร้อมแผนกอาคารสถานที่ และกลุ่มแม่บ้านทุกคน ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดจิตอาสากับนักศึกษา

ข่าว / ภาพ : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า