มทร.ขอนแก่น นำนักศึกษาลงทำจิตอาสา ทำความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 28 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาเขตขอนแก่นร่วมลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดภูมิทัศน์บริเวณอาคาร 18 อันเป็นการปลูกฝังความรัก การเอาใจใส่ดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อให้สะอาด สวยงามต่อผู้พบเห็น

ข่าว : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า
ภาพ : อภิชาติ พิทยาไพบูลย์ (ชมรมนิวมีเดีย)