ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

คลิกอ่านประกาศ