ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายวิชาการ)
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คลิกอ่านประกาศ


ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องอ่านรายละเอียดในประกาศให้เข้าใจ 
และดูระยะเวลาการรายงานตัว พร้อมรายละเอียดเอกสารการยืนในวันรายงานตัว
ข้อความในประกาศถือเป็นข้อความสมบูรณ์

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ แผนกบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ 043-283700 กด 8 (รอสัญญาณ) ตามด้วยหมายเลขภายใน 1211
หรือติดต่อด้วยตัวเอง แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น (ประตูทางออกฝั่งตู้ ATM กรุงไทย)