รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่ง ผู้ช่วงช่างทั่วไป (วุฒิ ป.4 ขึ้นไป) 

คลิกอ่านประกาศ

สมัครด้วยตัวเอง 7-11 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ 


รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (วุฒิ ป.ตรี) 

คลิกอ่านประกาศ

สมัครด้วยตัวเอง 7-18 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียดการรับสมัครงานในประกาศให้เข้าใจ 

และดูระยะเวลาการเปิดรับสมัคร พร้อมรายละเอียดการสมัคร การแนบเอกสารการสมัคร
ข้อความในประกาศถือเป็นข้อความสมบูรณ์

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ แผนกบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ 043-283700 กด 8 (รอสัญญาณ) ตามด้วยหมายเลขภายใน 1211
หรือติดต่อด้วยตัวเอง แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น (ประตูทางออกฝั่งตู้ ATM กรุงไทย)