วิทยาเขตขอนแก่น จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาวิทยาเขตขอนแก่น โดยเวลา 08.10 น. เป็นการเดินขบวนพาเหรดของนักศึกษาทั้ง 3 คณะ เริ่มต้นจากหน้าอาคาร 1 และเดินเข้าสนามกีฬา จากนนั้นองค์การนักศึกษาเชิญธงชาติและธงวิทยาเขตเข้าประจำที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมผู้บริหารคณะ เดินทางมาถึงยังพิธี จากนั้นเป็นพิธีเชิญธงชาติและธงวิทยาเขตขึ้นสู่ยอดเสาธง วงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติและเพลงกราวกีฬาตามลำดับ นายกองค์การนักศึกษากล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน นักกีฬาวิ่งคบเพลิงรับไฟฤกษ์จากประธานและวิ่งไปยังอัฒจันทร์ที่จุดไฟคบเพลิง จากนั้น อาจารย์พิระนันท์ นาคศรี นักกีฬาอาวุโสนำกลาวคำปฏิญาณจากนั้นเป็นการแสดงพิธีเปิดจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นการเสร็จสิ้นพิธีเปิด โดยการจัดงานมีการจัดให้มีการประกวดกองเชียร์ และการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ การแข่งขันกรีฑา และการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลากหลายสาขาวิชามาร่วมชมและเชียร์ให้กำลังใจแก่นักกีฬาในแต่ละสนาม

ข่าว : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า
ภาพ : ชมรมนิวมีเดีย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facbook มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คลิกที่นี่