รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ (วุฒิ ป.ตรี) สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562
ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ (วุฒิ ป.ตรี) สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

คลิกอ่านประกาศ

 

สมัครด้วยตัวเอง 11-18 ตุลาคม 2562


 


ผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียดการรับสมัครงานในประกาศให้เข้าใจ 

และดูระยะเวลาการเปิดรับสมัคร พร้อมรายละเอียดการสมัคร การแนบเอกสารการสมัคร
ข้อความในประกาศถือเป็นข้อความสมบูรณ์

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ แผนกบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ 043-283700 กด 8 (รอสัญญาณ) ตามด้วยหมายเลขภายใน 1211
หรือติดต่อด้วยตัวเอง แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น (ประตูทางออกฝั่งตู้ ATM กรุงไทย)