ผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิ ป.ตรี)

ผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิ ป.ตรี)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คลิกอ่านประกาศ

 


 

ผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียดการรับสมัครงานในประกาศให้เข้าใจ 
และดูระยะเวลาการเปิดรับสมัคร พร้อมรายละเอียดการสมัคร การแนบเอกสารการสมัคร
ข้อความในประกาศถือเป็นข้อความสมบูรณ์

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ แผนกบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ 043-283700 กด 8 (รอสัญญาณ) ตามด้วยหมายเลขภายใน 1211
หรือติดต่อด้วยตัวเอง แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น (ประตูทางออกฝั่งตู้ ATM กรุงไทย)