ไทยออยล์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาราชมงคลขอนแก่น

19 พ.ย.2562 ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ให้การต้อนรับ คุณพีรสุต ศรีธวัช ณ อยุธยา ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ และคุณวิไล จรโคกกรวด นักสรรหาและคัดเลือกบุคลากร บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนวิทยาเขตขอนแก่นและมอบทุนการศึกษา จำนวน 67,000 บาทให้กับนักศึกษา ได้แก่ นายธีระ มุ่งสูเพ็ง นายวัชรพงษ์ ภาระนาถ นายอมรเทพ โพธ์แก้ว สาขาวิชา วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ข่าว : ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า