ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานวิเคราะห์โปรตีนต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ