ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการประมวลภาพและการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ