ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ