ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 1/2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ครั้งที่ 1/2563

ดังเอกสารแนบท้าย

ประกาศขายทอดตลาด