ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 1/2563

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 จำนวน 47 รายการ 

ตามเอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาด