ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ