ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ