ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room) เพื่อพัฒนาทักษะครูช่าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา