รับมอบอุปกรณ์ Hydrolic neumatic จาก ดร.มนูญ ชื่นชม

วันที่ 17 มาราคม 2561 เวลา 11.00 น. ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ Hydrolic neumatic จาก ดร.มนูญ ชื่นชม เพื่อมอบให้สาขาวิขา วศ.บไฟฟ้าใช้ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมกันนี้ ดร.มนูญ ชื่นชม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในเรื่อง Hydraulic เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยไทย ไมส์เตอร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น