ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class room) เพื่อพัฒนาครูช่าง ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class room) เพื่อพัฒนาครูช่าง ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ประกาศ Smartclass room