ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

คลิกอ่านไฟล์ประกาศ