ผู้บริหารวิทยาเขต ขอนแก่น เข้าพบท่านเอกอัครราชทูตเยอรมนี

วันที่ 1 ก.พ. 2561 ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น นำผู้บริหารวิทยาเขต ขอนแก่น เข้าพบท่านเอกอัครราชทูตเยอรมนี ณ สถานทูตเยอรมนี เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือการจัดการศึกษา ด้วยระบบเยอรมัน และเชิญเป็นเกียรติร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา วข.ขอนแก่น ในวันที่ 14  มี.ค.  2561