ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก 4 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก 4 อัตรา
สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คลิกอ่านประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัคร


ผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียดการรับสมัครงานในประกาศให้เข้าใจ 
และดูระยะเวลา พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ 
ข้อความในประกาศถือเป็นข้อความสมบูรณ์

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ แผนกบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ 043-283700 กด 8 (รอสัญญาณ) ตามด้วยหมายเลขภายใน 1211
หรือติดต่อด้วยตัวเอง แผนกบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น (ประตูทางออกฝั่งตู้ ATM กรุงไทย)