ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัดสาขาวิชาเคมี คณะวิศกรรมศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
สังกัดสาขาวิชาเคมี คณะวิศกรรมศาสตร์