ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอบรับตรงครั้งที่ 3 เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอบรับตรงครั้งที่ 3 เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษษา 2563ชุดนักศึกษาสำหรับร้านถ่ายภาพ
สำหรับทำภาพรายงานตัวนักศึกษา

(ปวช./ปวส. ใช้เสื้อนักศึกษาเชิ้ตสีขาวแขนสั้น)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
แผนกส่งเสริมวิชาการและทะเบียน
โทรศัพท์ 043-283709 

(ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ)